رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال حمله اسرائیل به لبنان

احتمال حمله اسرائیل به لبنان سفیر اسرائیل در روسیه هشدار داد که اسرائیل امکان دارد عملیات نظامی با نام “سپر شمالی” را در لبنان اجرا کند

احتمال حمله اسرائیل به لبنان

سفیر اسرائیل در روسیه هشدار داد که اسرائیل امکان دارد عملیات نظامی با نام “سپر شمالی” را در لبنان اجرا کند