رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار

دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار 🔸دادستان زاهدان از دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار خبر داد 🔸این پرونده در مجتمع ویژه جرائم امنیتی در مرکز استان سیستان و بلوچستان رسیدگی خواهد شد 🔸تحقیقات در مورد نقش متهمان در عملیات تروریستی و شناسایی سایر متهمان ادامه خواهد داشت

دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار

🔸دادستان زاهدان از دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار خبر داد
🔸این پرونده در مجتمع ویژه جرائم امنیتی در مرکز استان سیستان و بلوچستان رسیدگی خواهد شد
🔸تحقیقات در مورد نقش متهمان در عملیات تروریستی و شناسایی سایر متهمان ادامه خواهد داشت