رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعلیق فوتبال ایران، جریان‌سازی فدراسیون است

تعلیق فوتبال ایران، جریان‌سازی فدراسیون است نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس: موضوع تعلیق فوتبال ایران توسط فیفا نوعی جریان‌سازی تبلیغاتی از سوی فدراسیون فوتبال است /ایرنا

تعلیق فوتبال ایران، جریان‌سازی فدراسیون است

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس: موضوع تعلیق فوتبال ایران توسط فیفا نوعی جریان‌سازی تبلیغاتی از سوی فدراسیون فوتبال است /ایرنا