رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌ جمهور در دیدار رئیس مجلس ترکیه:

رئیس‌ جمهور در دیدار رئیس مجلس ترکیه: نباید زیر بار تصمیمات نادرست و خلاف مصالح منطقه رفت. اراده قطعی جمهوری اسلامی، توسعه روابط صمیمانه در همه ابعاد با کشور دوست و برادر ترکیه است. ایران امنیت و ثبات ترکیه را امنیت و ثبات خود می‌داند.

رئیس‌ جمهور در دیدار رئیس مجلس ترکیه:

نباید زیر بار تصمیمات نادرست و خلاف مصالح منطقه رفت.

اراده قطعی جمهوری اسلامی، توسعه روابط صمیمانه در همه ابعاد با کشور دوست و برادر ترکیه است.

ایران امنیت و ثبات ترکیه را امنیت و ثبات خود می‌داند.