رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش سخنگوی فراکسیون امید به افزایش قیمت خودروهای داخلی

واکنش سخنگوی فراکسیون امید به افزایش قیمت خودروهای داخلی: این تولید ملی است يا گروگانگیری نیاز مردم و خالى كردن جيبشان؟  

واکنش سخنگوی فراکسیون امید به افزایش قیمت خودروهای داخلی: این تولید ملی است يا گروگانگیری نیاز مردم و خالى كردن جيبشان؟