رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاضی‌عسکر،سرپرست سازمان حج و زیارت

قاضی‌عسکر،سرپرست سازمان حج و زیارت:هیچ وقت در تاریخ کشور، روابط ایران و عربستان تا این حد تلخ و تیره نبود. الان عمره تعطیل است، ۶ میلیون مطالبه‌گر وجود دارد./ایسنا  

قاضی‌عسکر،سرپرست سازمان حج و زیارت:هیچ وقت در تاریخ کشور، روابط ایران و عربستان تا این حد تلخ و تیره نبود. الان عمره تعطیل است، ۶ میلیون مطالبه‌گر وجود دارد./ایسنا