رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزينه ساليانه صدور قبوض كاغذیِ آب، برق، گاز و تلفن ۱۴۴۰ ميليارد تومان است!

وزیر ارتباطات: ‏هزينه ساليانه صدور قبوض كاغذیِ آب، برق، گاز و تلفن ۱۴۴۰ ميليارد تومان است!

وزیر ارتباطات: ‏هزينه ساليانه صدور قبوض كاغذیِ آب، برق، گاز و تلفن ۱۴۴۰ ميليارد تومان است!