رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پزشکیان (نائب رئیس مجلس): برجام اگر نتیجه نداشت، آمریکا آن را پاره نمی‌کرد

پزشکیان (نائب رئیس مجلس): برجام اگر نتیجه نداشت، آمریکا آن را پاره نمی‌کرد /ایسنا  

پزشکیان (نائب رئیس مجلس): برجام اگر نتیجه نداشت، آمریکا آن را پاره نمی‌کرد /ایسنا