رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی شورای نگهبان: اگر مستنداتی دال بر تخلف وجود داشت،چرا تاکنون ارسال نشده و یکباره رسانه ای می‌شود؟

سخنگوی شورای نگهبان: فارق از درخواست های شورای نگهبان از نماینده حقوقدان، این سوال جدی مطرح است که اگر مستنداتی دال بر تخلف وجود داشت،چرا تاکنون ارسال نشده و یکباره رسانه ای می‌شود؟

سخنگوی شورای نگهبان: فارق از درخواست های شورای نگهبان از نماینده حقوقدان، این سوال جدی مطرح است که اگر مستنداتی دال بر تخلف وجود داشت،چرا تاکنون ارسال نشده و یکباره رسانه ای می‌شود؟