رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سلحشوری:مبارزه با فساد در کشور ما نمایشی است

سلحشوری:مبارزه با فساد در کشور ما نمایشی است/ رشوه دیگر به عنوان یک ضدارزش تلقی نمی‌‌شود/ایلنا

سلحشوری:مبارزه با فساد در کشور ما نمایشی است/ رشوه دیگر به عنوان یک ضدارزش تلقی نمی‌‌شود/ایلنا