رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر کامپیوتری از: برج خلیج دبی (Dubai Creek Tower)

تصویر کامپیوتری از: برج خلیج دبی (Dubai Creek Tower) این برج که ساحت آن از سال ۲۰۱۶ شروع شده، دو سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۰ به اتمام خواهد رسید و با ۹۲۸ متر ارتفاع، بلندترین برج جهان لقب خواهد گرفت. هم اکنون بلندترین برج جهان، برج خلیفه دبی می باشد که ۸۲۸ متر ارتفاع دارد

تصویر کامپیوتری از: برج خلیج دبی (Dubai Creek Tower)

این برج که ساحت آن از سال ۲۰۱۶ شروع شده، دو سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۰ به اتمام خواهد رسید و با ۹۲۸ متر ارتفاع، بلندترین برج جهان لقب خواهد گرفت.

هم اکنون بلندترین برج جهان، برج خلیفه دبی می باشد که ۸۲۸ متر ارتفاع دارد