رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز ۱۷دی سالروز مرگ رازآلود تختی است

امروز ۱۷دی سالروز مرگ رازآلود تختی است. سال‌ها بعد رضا توکلی برادر همسر تختی گفت: مرحوم پدر و فیلابی به هتل آتلانتیک می‌روند. پدر تختی را می‌بوسد. بعد متوجه می‌شود که پشت‌سر تختی سوراخ شده. به فیلابی هم نشان داد. مطمئنیم اتفاقی پیش‌ آمد و همین راز است. عجیب اینکه هیچ پرونده‌ای در ساواک نبود

امروز ۱۷دی سالروز مرگ رازآلود تختی است. سال‌ها بعد رضا توکلی برادر همسر تختی گفت: مرحوم پدر و فیلابی به هتل آتلانتیک می‌روند. پدر تختی را می‌بوسد. بعد متوجه می‌شود که پشت‌سر تختی سوراخ شده. به فیلابی هم نشان داد. مطمئنیم اتفاقی پیش‌ آمد و همین راز است. عجیب اینکه هیچ پرونده‌ای در ساواک نبود