رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی جانبازان و ایثارگران برعهده بنیاد شهید شد

با تصویب فوریت طرحی در مجلس:۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی جانبازان و ایثارگران برعهده بنیاد شهید خواهد بود/ایسنا  

با تصویب فوریت طرحی در مجلس:۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی جانبازان و ایثارگران برعهده بنیاد شهید خواهد بود/ایسنا