رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبرخوش برای مشمولان دارای فرزند

خبرخوب برای مشمولان دارای فرزند معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا: مشمولان دارای فرزند در صورت اعزام به خدمت به ازای هر فرزند، سه ماه از مدت خدمت آنان کسر می شود و غیبت مانع بهره مندی از این تسهیلات نمی‌شود/فارس

خبرخوب برای مشمولان دارای فرزند

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا: مشمولان دارای فرزند در صورت اعزام به خدمت به ازای هر فرزند، سه ماه از مدت خدمت آنان کسر می شود و غیبت مانع بهره مندی از این تسهیلات نمی‌شود/فارس