رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلاسکوی جدید، بی‌قواره است!

پلاسکوی جدید، بی‌قواره است! درحالی‌که بنیاد مستضعفان قرار است با بودجه ۸۸ میلیارد تومانی ساختمان جدید پلاسکو را بسازد طرح‌های ارائه‌شده برای جایگزینی نماد قدیم تهران مدرن، با انتقادات زیادی مواجه شده‌اند.  

پلاسکوی جدید، بی‌قواره است!

درحالی‌که بنیاد مستضعفان قرار است با بودجه ۸۸ میلیارد تومانی ساختمان جدید پلاسکو را بسازد طرح‌های ارائه‌شده برای جایگزینی نماد قدیم تهران مدرن، با انتقادات زیادی مواجه شده‌اند.