رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حرام شدن ابدی زن و شوهر جوان به دلیل یک حکم شرعی

حرام شدن ابدی زن و شوهر جوان به دلیل یک حکم شرعی یک زن و شوهر جوان ایرانی که تازه بچه دار شده بودند،‌ بچه را برای ۱ ماه به مادرزن می سپارند تا به حج بروند. مادرزن که خودش دوباره بچه دار شده بود به هر ۲ بچه شیر میدهد ولی بعدا متوجه میشوند […]

حرام شدن ابدی زن و شوهر جوان به دلیل یک حکم شرعی

یک زن و شوهر جوان ایرانی که تازه بچه دار شده بودند،‌ بچه را برای ۱ ماه به مادرزن می سپارند تا به حج بروند. مادرزن که خودش دوباره بچه دار شده بود به هر ۲ بچه شیر میدهد ولی بعدا متوجه میشوند که با این کار دختر و دامادش دیگر به هم ‘حرام ابدی’ شدند

از نظر مذهب شیعه امامیه در صورتی که مادربزرگی به فرزند دختر خود شیر دهد، مادر و پدر آن نوزاد بر یکدیگر حرام ابدی می شوند و باید از هم جدا شوند و به هیچ عنوان امکان بازگشت و ازدواج مجدد آن زوج وجود ندارد /ایسنا