رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاطمه سعیدی (نماینده مجلس): ‏بر خلاف آنچه عنوان شده، آقای ⁧ اسماعیل بخشی ⁩ روز سه شنبه هفته جاری با وکیلشان به ⁧ مجلس ⁩ آمدند

فاطمه سعیدی (نماینده مجلس): ‏بر خلاف آنچه عنوان شده، آقای ⁧ اسماعیل بخشی ⁩ روز سه شنبه هفته جاری با وکیلشان به ⁧ مجلس ⁩ آمدند و با چهار نفر از اعضای ⁧ فراکسیون امید ⁩ دیدار و گفت و گو کردند که یکی از این افراد خود من بودم!

فاطمه سعیدی (نماینده مجلس): ‏بر خلاف آنچه عنوان شده، آقای ⁧ اسماعیل بخشی ⁩ روز سه شنبه هفته جاری با وکیلشان به ⁧ مجلس ⁩ آمدند و با چهار نفر از اعضای ⁧ فراکسیون امید ⁩ دیدار و گفت و گو کردند که یکی از این افراد خود من بودم!