رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای عالی امنیت ملی شایعات اخیر در مورد تصویب خروج از برجام و استعفای ظریف را تکذیب کرد

شورای عالی امنیت ملی شایعات اخیر در مورد تصویب خروج از برجام و استعفای ظریف را تکذیب کرد کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: اخبار و مواضع شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن صرفا از سوی سخنگوی این نهاد اعلام می گردد و هرگونه اطلاع رسانی خارج از مسیر ذکر شده ضمن ان […]

شورای عالی امنیت ملی شایعات اخیر در مورد تصویب خروج از برجام و استعفای ظریف را تکذیب کرد

کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:
اخبار و مواضع شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن صرفا از سوی سخنگوی این نهاد اعلام می گردد و هرگونه اطلاع رسانی خارج از مسیر ذکر شده ضمن ان که مورد تایید نیست، اقدامی خلاف قانون محسوب می شود / شناسایی و برخورد قانونی با شبه رسانه های متخلف که مبادرت به اقداماتی از این دست می کنند توسط مراجع ذیربط در دست انجام است /انتخاب