رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است

نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: ایامی که دشمن برای ما کمین گذاشته است ما باید احتیاط کنیم که در کمین دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است.

نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: ایامی که دشمن برای ما کمین گذاشته است ما باید احتیاط کنیم که در کمین دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است.