رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش رییس دفتر رییس‌جمهوری به اخبار کذب درباره وزیر امور خارجه و برجام

واکنش رییس دفتر رییس‌جمهوری به اخبار کذب درباره وزیر امور خارجه و برجام

واکنش رییس دفتر رییس‌جمهوری به اخبار کذب درباره وزیر امور خارجه و برجام