رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بعد از انتشار تصویر رفتگر اردنی در حال تماشای بازی تیم ملی کشورش با استرالیا پادشاه این کشور از این شخص دعوت کرد

بعد از انتشار تصویر رفتگر اردنی در حال تماشای بازی تیم ملی کشورش با استرالیا پادشاه این کشور از این شخص دعوت کرد تا بازی امروز تیم ملی‌شون در برابر سوریه رو در کنار هم ببینند اردن هر دو بازی خودش در این جام رو با پیروزی پشت سر گذاشته است.

بعد از انتشار تصویر رفتگر اردنی در حال تماشای بازی تیم ملی کشورش با استرالیا پادشاه این کشور از این شخص دعوت کرد تا بازی امروز تیم ملی‌شون در برابر سوریه رو در کنار هم ببینند

اردن هر دو بازی خودش در این جام رو با پیروزی پشت سر گذاشته است.