رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد رضا خلعتبری از پیوستن خود به ذوب آهن خبر داد

محمد رضا خلعتبری از پیوستن خود به ذوب آهن خبر داد. وی تاکید کرده بدلیل مشکلات شخصی خواهان جدایی شده و گل محمدی مشکل اورا درک کرده است! از منشا، قاضی، جابر انصاری، حسینی هافبک ذوب آهن به عنوان گزینه های خرید گل محمدی یاد می شود. چهار بازیکن نیمکت نشین و جوان پدیده هم […]

محمد رضا خلعتبری از پیوستن خود به ذوب آهن خبر داد. وی تاکید کرده بدلیل مشکلات شخصی خواهان جدایی شده و گل محمدی مشکل اورا درک کرده است!

از منشا، قاضی، جابر انصاری، حسینی هافبک ذوب آهن به عنوان گزینه های خرید گل محمدی یاد می شود. چهار بازیکن نیمکت نشین و جوان پدیده هم مازاد اعلام شده و پدیده را ترک می کنند /مدال