رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایرفرانس پروازهایش به عربستان را تعلیق می کند

ایرفرانس پروازهایش به عربستان را تعلیق می کند شرکت هواپیمایی «ایر فرانس» فرانسه روز جمعه اعلام کرد که این شرکت از اول ماه فوریه همه پروازهایش به عربستان سعودی را به حالت تعلیق در می آورد./ ایرنا

ایرفرانس پروازهایش به عربستان را تعلیق می کند

شرکت هواپیمایی «ایر فرانس» فرانسه روز جمعه اعلام کرد که این شرکت از اول ماه فوریه همه پروازهایش به عربستان سعودی را به حالت تعلیق در می آورد./ ایرنا