رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی (جمعه ۲۱ دی)

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی (جمعه ۲۱ دی) 🔹فیلم سینمایی «کتاب جنگل»، ساعت ۱۱ از شبکه نمایش 🔹فیلم سینمایی «بید مجنون»، ساعت ۱۳ از شبکه نمایش 🔹فیلم سینمایی «شناسایی قاتل»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج 🔹فیلم سینمایی «شنل قرمزی ۲»، ساعت ۱۴ از شبکه کودک 🔹فیلم سینمایی «هایلند پارک»، ساعت ۱۵ از شبکه نمایش 🔹فیلم تلویزیونی […]

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی (جمعه ۲۱ دی)

🔹فیلم سینمایی «کتاب جنگل»، ساعت ۱۱ از شبکه نمایش

🔹فیلم سینمایی «بید مجنون»، ساعت ۱۳ از شبکه نمایش

🔹فیلم سینمایی «شناسایی قاتل»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج

🔹فیلم سینمایی «شنل قرمزی ۲»، ساعت ۱۴ از شبکه کودک

🔹فیلم سینمایی «هایلند پارک»، ساعت ۱۵ از شبکه نمایش

🔹فیلم تلویزیونی «پرستار»، ساعت ۱۶ از شبکه یک

🔹فیلم سینمایی «وزیر»، ساعت ۱۷ از شبکه نمایش

🔹فیلم سینمایی «آقای پرایس»، ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه امید

🔹فیلم تلویزیونی «رقص شیطان»، ساعت۱۸:۳۰ از شبکه افق

🔹فیلم سینمایی «آخرین قطار»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

🔹فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز»، ساعت ۲۱ از شبکه نمایش

🔹فیلم تلویزیونی «امیر کبیر»، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو