رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع اعتراضی صدها کارمند آمریکایی به تعطیلی دولت

تجمع اعتراضی صدها کارمند آمریکایی به تعطیلی دولت در بیستمین روز تعطیلی دولت فدرال آمریکا صدها کارمند تعلیق شده فدرال، درحالی که فریاد می‌زدند ما دستمزد خود را می‌خواهیم، مقابل کاخ سفید تظاهرات کردند.

تجمع اعتراضی صدها کارمند آمریکایی به تعطیلی دولت

در بیستمین روز تعطیلی دولت فدرال آمریکا صدها کارمند تعلیق شده فدرال، درحالی که فریاد می‌زدند ما دستمزد خود را می‌خواهیم، مقابل کاخ سفید تظاهرات کردند.