رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش صادرات نفت خام ايران به ٩٠٠ هزار بشكه

کاهش صادرات نفت خام ايران به ٩٠٠ هزار بشكه طبق گزارش رویترز صادرات نفت ایران در ماه ژانویه بە زیر یک میلیون بشکە در روز رسیدە است

کاهش صادرات نفت خام ايران به ٩٠٠ هزار بشكه

طبق گزارش رویترز صادرات نفت ایران در ماه ژانویه بە زیر یک میلیون بشکە در روز رسیدە است