رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طراحی ربات‌ها در مترو توکیو برای کمک به برگزاری بازی‌های المپیک

طراحی ربات‌ها در مترو توکیو برای کمک به برگزاری بازی‌های المپیک دولت توکیو از استقرار ربات‌ها در متروی توکیو برای کمک به توریست‌ها در جریان بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ خبر داد. این ربات با نام Arisa که توسط دولت توکیو ساخته شده است، مسیرهای مسافرین مترو را نشان می‌دهد.

طراحی ربات‌ها در مترو توکیو برای کمک به برگزاری بازی‌های المپیک

دولت توکیو از استقرار ربات‌ها در متروی توکیو برای کمک به توریست‌ها در جریان بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ خبر داد.

این ربات با نام Arisa که توسط دولت توکیو ساخته شده است، مسیرهای مسافرین مترو را نشان می‌دهد.


جدیدترین خبرها