رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبری که برخی از کانالهای خبری در مورد آماده باش نیروهای آمریکایی در خلیج فارس منتشر کرده اند صحت ندارد

تکذیب یک شایعه خبری که امشب برخی از کانالهای خبری در مورد آماده باش نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به نقل از فاکس نیوز منتشر کرده اند صحت ندارد و از یک کانال جعلی به نام “فاکس‌نیوز” کپی شده و در سایت اصلی تلویزیون فاکس نیوز چنین خبری وجود ندارد

تکذیب یک شایعه

خبری که امشب برخی از کانالهای خبری در مورد آماده باش نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به نقل از فاکس نیوز منتشر کرده اند صحت ندارد و از یک کانال جعلی به نام “فاکس‌نیوز” کپی شده و در سایت اصلی تلویزیون فاکس نیوز چنین خبری وجود ندارد


جدیدترین خبرها