رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای اکثر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی می‌شود

برای اکثر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی می‌شود. افزایش غلظت آلایندهای جوی در شهرهای صنعتی را خواهیم داشت  

برای اکثر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی می‌شود.

افزایش غلظت آلایندهای جوی در شهرهای صنعتی را خواهیم داشت