رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید امام جمعه لواسان بر «مبارزه ریشه‌ای با فساد به جای برخورد با عوامل دست چندم»

تاکید امام جمعه لواسان بر «مبارزه ریشه‌ای با فساد به جای برخورد با عوامل دست چندم»  

تاکید امام جمعه لواسان بر «مبارزه ریشه‌ای با فساد به جای برخورد با عوامل دست چندم»