رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ وزیر ارتباطات به زیباکلام

پاسخ وزیر ارتباطات به زیباکلام: برای نقد سیاست خارجی، فناوری ماهواره را با دوچرخه قیاس نفرمایید  

پاسخ وزیر ارتباطات به زیباکلام: برای نقد سیاست خارجی، فناوری ماهواره را با دوچرخه قیاس نفرمایید