رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بالاخره منشا بوی نامطبوع تهران مشخص شد.

بالاخره منشا بوی نامطبوع تهران مشخص شد. استاندار تهران: منشا بوی نامطبوع پایتخت، فاضلاب ناشی از شیرابه‌ پسماند‌های ارادکوه بود. فاضلاب ناشی از شیرابه‌ پسماند‌های ارادکوه و تخمیر و تجزیه موادغذایی فسادپذیر صنایع لبنی و کشتارگاه‌ها، آلودگی بسیار بالایی ایجاد می‌کند، بوی ناشی از این آلودگی به هوا متصاعد و در اثر وزش باد پراکنده […]

بالاخره منشا بوی نامطبوع تهران مشخص شد.

استاندار تهران: منشا بوی نامطبوع پایتخت، فاضلاب ناشی از شیرابه‌ پسماند‌های ارادکوه بود.

فاضلاب ناشی از شیرابه‌ پسماند‌های ارادکوه و تخمیر و تجزیه موادغذایی فسادپذیر صنایع لبنی و کشتارگاه‌ها، آلودگی بسیار بالایی ایجاد می‌کند، بوی ناشی از این آلودگی به هوا متصاعد و در اثر وزش باد پراکنده می‌شود.

این بو ارتباطی با آتشفشان دماوند یا گسل های تهران نداشت.

همه صنایع مکلف به رعایت استاندار‌های تصفیه فاضلاب می‌شود.