رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دهلی نو برای تامین نیاز خود به انرژی به واردات نفت از ایران ادامه می دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعلام کرد به رغم تحریم های آمریکا دهلی نو برای تامین نیاز خود به انرژی به واردات نفت از ایران ادامه می دهد/ایرنا

سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعلام کرد به رغم تحریم های آمریکا دهلی نو برای تامین نیاز خود به انرژی به واردات نفت از ایران ادامه می دهد/ایرنا