رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارنظر یک مقام آمریکایی درباره معافیت‌های بیشتر برای واردات نفت ایران

اظهارنظر یک مقام آمریکایی درباره معافیت‌های بیشتر برای واردات نفت ایران برایان هوک، مقام وزارت خارجه آمریکا:واشنگتن پس از وضع مجدد تحریم‌هایش، معافیت بیشتری برای واردات نفت ایران اعطا نخواهد کرد. ۸۰ درصد از درآمد ایران از صادرات نفت است و ما می‌خواهیم ایران را از این درآمد محروم کنیم.

اظهارنظر یک مقام آمریکایی درباره معافیت‌های بیشتر برای واردات نفت ایران

برایان هوک، مقام وزارت خارجه آمریکا:واشنگتن پس از وضع مجدد تحریم‌هایش، معافیت بیشتری برای واردات نفت ایران اعطا نخواهد کرد.

۸۰ درصد از درآمد ایران از صادرات نفت است و ما می‌خواهیم ایران را از این درآمد محروم کنیم.