رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چالش رانندگی با چشم‌های بسته

چالش رانندگی با چشم‌های بسته تقلید از یک فیلم وحشتتاک پخش شده در نتفلیکس(Bird Box)، باعث راه افتادن چالش رانندگی با چشمهای بسته شده(Bird Box Challenge) که در تازه ترین مورد باعث تصادف راننده ای در یوتا شد. پلیس یوتا نسبت به ادامه این چالش در فضای مجازی برای دعوت به انجام این کار خطرناک […]

چالش رانندگی با چشم‌های بسته

تقلید از یک فیلم وحشتتاک پخش شده در نتفلیکس(Bird Box)، باعث راه افتادن چالش رانندگی با چشمهای بسته شده(Bird Box Challenge) که در تازه ترین مورد باعث تصادف راننده ای در یوتا شد.

پلیس یوتا نسبت به ادامه این چالش در فضای مجازی برای دعوت به انجام این کار خطرناک هشدار داده است.