رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهم یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در هزینه‌های خانوارهای ایرانی!

سهم یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در هزینه‌های خانوارهای ایرانی!/ یارانه نقدی چقدر از معیشت یک خانواده ۳ نفره را پوشش می‌دهد!

سهم یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در هزینه‌های خانوارهای ایرانی!/ یارانه نقدی چقدر از معیشت یک خانواده ۳ نفره را پوشش می‌دهد!