رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی مشهور خلع لباس شد

روحانی مشهور خلع لباس شد حسن آقامیری، روحانی مشهور از خلع لباس «دائم» خود خبر داد. او در اینستاگرام خود که ۱.۲ میلیون نفر دنبال‌کننده دارد، نوشت با شکایت دادستان ویژه‌ی تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور به خلع لباس دائم محکوم شده است/ایسنا

روحانی مشهور خلع لباس شد

حسن آقامیری، روحانی مشهور از خلع لباس «دائم» خود خبر داد.
او در اینستاگرام خود که ۱.۲ میلیون نفر دنبال‌کننده دارد، نوشت با شکایت دادستان ویژه‌ی تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور به خلع لباس دائم محکوم شده است/ایسنا