رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کی‌روش بعد از پیروزی در دومین بازی

کی‌روش بعد از پیروزی در دومین بازی: بازیکنان هفت گل زدند و توقعات من را برآورده کردند. از آن‌ها می‌خواهم فشرده بازی کنند. این سبک بازی را امارات، قطر و عربستان انجام نمی‌دهند. بازیکنانم خیلی خوب بودند و عملکردی را دارند که از آن‌ها انتظار دارم  

کی‌روش بعد از پیروزی در دومین بازی: بازیکنان هفت گل زدند و توقعات من را برآورده کردند. از آن‌ها می‌خواهم فشرده بازی کنند. این سبک بازی را امارات، قطر و عربستان انجام نمی‌دهند. بازیکنانم خیلی خوب بودند و عملکردی را دارند که از آن‌ها انتظار دارم