رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور رای برای یک شرکت خودروساز داخلی به جمع آوری خودروهای تولیدی ناقص

ویدیو: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از صدور رای برای یک شرکت خودروساز داخلی به جمع آوری خودروهای تولیدی ناقص خود خبر داد.  

ویدیو: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از صدور رای برای یک شرکت خودروساز داخلی به جمع آوری خودروهای تولیدی ناقص خود خبر داد.