رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زور ما به خط حمله قدرتمند ایران نرسید!

زور ما به خط حمله قدرتمند ایران نرسید! سرمربی ویتنام: امروز توانایی مقابله با خط حمله قدرتمند و بازی محکم ایران را نداشتیم. به آنها تبریک می‌‌گویم. در مدت کوتاهی تجربه خوبی برای بازی با تیم‌های قدرتمند مانند ایران کسب کردیم.  

زور ما به خط حمله قدرتمند ایران نرسید!

سرمربی ویتنام: امروز توانایی مقابله با خط حمله قدرتمند و بازی محکم ایران را نداشتیم. به آنها تبریک می‌‌گویم. در مدت کوتاهی تجربه خوبی برای بازی با تیم‌های قدرتمند مانند ایران کسب کردیم.