رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنسرت علی زندوکیلی مشهد لغو شد.

کنسرت علی زندوکیلی که قرار بود ۲۳دی‌ماه در آمفی‌تئاتر مجتمع سپید مشهد برگزار شود لغو شد.  

کنسرت علی زندوکیلی که قرار بود ۲۳دی‌ماه در آمفی‌تئاتر مجتمع سپید مشهد برگزار شود لغو شد.