رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دختر جنجالی عربستان به کانادا رفت

دختر جنجالی عربستان به کانادا رفت “رهف محمد القنون” دختر ۱۸ ساله سعودی که از هفته‌ها پیش حضورش در تایلند و خودداری وی از رفتن به کویت و استرداد احتمالی به عربستان خبرساز شده بود اکنون با موافقت کانادا به این کشور رفته است. وی با محبوس کردن خود در اتاق هتلش در فرودگاه تایلند […]

دختر جنجالی عربستان به کانادا رفت

“رهف محمد القنون” دختر ۱۸ ساله سعودی که از هفته‌ها پیش حضورش در تایلند و خودداری وی از رفتن به کویت و استرداد احتمالی به عربستان خبرساز شده بود اکنون با موافقت کانادا به این کشور رفته است.

وی با محبوس کردن خود در اتاق هتلش در فرودگاه تایلند و انتشار تصاویری از خود از هر کشوری که به او پناهندگی بدهد درخواست کمک کرده بود./تسنیم