رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پست جدید اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی

پست جدید اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی دور جدید جنگ روانی آمریکا علیه ایران و ناامیدی آنها شروع و شتاب تامین ارز ازطریق هند، چین و کره‌جنوبی توسعه تجارت با ترکیه، عراق و دیگر همسایگان ذخایر مطلوب و حضور موثر بانک در بازار

پست جدید اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی

دور جدید جنگ روانی آمریکا علیه ایران و ناامیدی آنها
شروع و شتاب تامین ارز ازطریق هند، چین و کره‌جنوبی
توسعه تجارت با ترکیه، عراق و دیگر همسایگان
ذخایر مطلوب و حضور موثر بانک در بازار