رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار به هموطنان عازم به گرجستان/ منشاء آنفلوانزای خوکی در ایران، گرجستان است

هشدار به هموطنان عازم به گرجستان/ منشاء آنفلوانزای خوکی در ایران، گرجستان است عضو کمیته بیماری های عفونی کشور:منشاء آنفلوانزای خوکی (H1N1) در ایران، کشور گرجستان است از این رو بهتر است هموطنان از سفرهای غیرضروری به این کشور خودداری کنند./ ایرنا

هشدار به هموطنان عازم به گرجستان/ منشاء آنفلوانزای خوکی در ایران، گرجستان است

عضو کمیته بیماری های عفونی کشور:منشاء آنفلوانزای خوکی (H1N1) در ایران، کشور گرجستان است از این رو بهتر است هموطنان از سفرهای غیرضروری به این کشور خودداری کنند./ ایرنا