رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدم همکاری عربستان با نماینده ویژه سازمان ملل در پیگیری قتل خاشقجی

عدم همکاری عربستان با نماینده ویژه سازمان ملل در پیگیری قتل خاشقجی اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل جمال خاشقجی از عربستان تقاضای همکاری داشته و ظاهرا این تقاضا از سوی کنسولگری عربستان در استانبول رد شده است /یورونیوز

عدم همکاری عربستان با نماینده ویژه سازمان ملل در پیگیری قتل خاشقجی

اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل جمال خاشقجی از عربستان تقاضای همکاری داشته و ظاهرا این تقاضا از سوی کنسولگری عربستان در استانبول رد شده است /یورونیوز