رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یخ‌زدگی بخش‌هایی از آبشار “نیاگارا” در کانادا

یخ‌زدگی بخش‌هایی از آبشار “نیاگارا” در کانادا در اثر پدیده “توفان قطبی” در آمریکای شمالی/ کانادا پرس

یخ‌زدگی بخش‌هایی از آبشار “نیاگارا” در کانادا در اثر پدیده “توفان قطبی” در آمریکای شمالی/ کانادا پرس