رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جنایتی هولناک در عربستان سعودی

جنایتی هولناک در عربستان سعودی پسری ۶ ساله به نام زکریا بادر الجبیر، به همراه مادرش از جنوب عربستان به مدینه رفته اند. برای زیارت مقبره پیامبر. در راه سوار تاکسی ای شده اند. صلواتی بر محمد و آل محمد فرستاده اند. راننده وهابی فهمیده است که آنها شیعه اند. تاکسی را گوشه قهوه خانه […]

جنایتی هولناک در عربستان سعودی

پسری ۶ ساله به نام زکریا بادر الجبیر، به همراه مادرش از جنوب عربستان به مدینه رفته اند. برای زیارت مقبره پیامبر. در راه سوار تاکسی ای شده اند. صلواتی بر محمد و آل محمد فرستاده اند. راننده وهابی فهمیده است که آنها شیعه اند. تاکسی را گوشه قهوه خانه ای نگه داشته، شیشه ماشین اش را شکسته، کودک را از صندلی عقب بیرون کشیده و با بریده های شیشه گلوی کودک را به قصد بریدن سرش بریده… جنایتی که به گزارش خبرگزاری ها اول فوریه امسال رخ داده است