رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط پالایشگر ژاپنی برای ادامه واردات نفت ایران

شرط پالایشگر ژاپنی برای ادامه واردات نفت ایران یکی از مدیران شرکت “JXTG نیپون اویل اند انرژی” اظهار کرد که این شرکت بارگیری نفت ایران را در اوایل مارس (اواسط اسفند) متوقف خواهد کرد؛ مگر این که ژاپن تمدید معافیت ۱۸۰ روزه از تحریم‌های آمریکا را تضمین کند/ ایسنا

شرط پالایشگر ژاپنی برای ادامه واردات نفت ایران

یکی از مدیران شرکت “JXTG نیپون اویل اند انرژی” اظهار کرد که این شرکت بارگیری نفت ایران را در اوایل مارس (اواسط اسفند) متوقف خواهد کرد؛ مگر این که ژاپن تمدید معافیت ۱۸۰ روزه از تحریم‌های آمریکا را تضمین کند/ ایسنا