رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه اتریشی اشتاندارد:اروپا واردبازی آمریکا علیه ایران نمی شود

روزنامه اتریشی اشتاندارد:اروپا واردبازی آمریکا علیه ایران نمی شود یک روزنامه اتریشی باتوجه به نشست آتی در پایتخت لهستان نوشت که با وجوداختلافات میان ایران واروپا،انسجامی درسیاست آمریکا واروپا علیه ایران به چشم نمی‌خورد واروپایی‌ها نمی‌خواهند واردبازی واشنگتن علیه تهران شوند/فارس

روزنامه اتریشی اشتاندارد:اروپا واردبازی آمریکا علیه ایران نمی شود

یک روزنامه اتریشی باتوجه به نشست آتی در پایتخت لهستان نوشت که با وجوداختلافات میان ایران واروپا،انسجامی درسیاست آمریکا واروپا علیه ایران به چشم نمی‌خورد واروپایی‌ها نمی‌خواهند واردبازی واشنگتن علیه تهران شوند/فارس