رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلاش آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران از ماه می ۲۰۱۹

تلاش آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران از ماه می ۲۰۱۹ نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت مشتریان نفت ایران نباید در ماه مه انتظار معافیت های آمریکا را داشته باشند./تسنیم

تلاش آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران از ماه می ۲۰۱۹

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت مشتریان نفت ایران نباید در ماه مه انتظار معافیت های آمریکا را داشته باشند./تسنیم